Sayfa Sorumluları

Dr. Öğr. Üyesi Sedef ZEYREKLİ YAŞ

Telefon : 0 (284) 336 28 41 » Dahili : 135
TÜ E-Posta : sedefyas@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Serol KARALAR

Telefon : 0 (284) 213 30 42 » Dahili : 2004
TÜ E-Posta : serolkaralar@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Işıl USTA KARA

Telefon : 0 (284) 213 30 42 » Dahili : 2003
TÜ E-Posta : isilusta@trakya.edu.tr