Amaç ve Kapsam

Amaç

Trakya Üniversitesi Kalite ve Strateji Dergisi, uluslararası hakemli bir dergidir. Kalite ve strateji alanında yazılmış olan özgün, alanına katkı sağlayacak, bilimsel yöntemlere uygun yazılmış çalışmaları yayınlamayı amaçlamaktadır.

Dergimiz ücretsiz ve açık erişim sağlayarak, alan ile ilgilenen tüm araştırmacılara bilgi kaynağı olmayı hedeflemektedir. Alanda üretilen nitelikli bilginin bilimsel yayıncılık aracılığıyla uluslararası boyutta görünürlüğünü ve erişilebilirliğini arttırmak ve bu bağlamda bilim dünyasına katkıda bulunmayı başlıca amaç edinmiştir.

Kapsam

Dergi kalite ve strateji yönetimine ilişkin tüm alanlarda hazırlanmış çalışmaları kabul etmektedir. 

Derginin her sayısında en az bir makalede Üniversitelerde kalite ve strateji çalışmaları ile örnek uygulamalara yer verilecektir. 

Bu içerik 27.04.2021 tarihinde yayınlandı ve toplam 132 kez okundu.