Dergi Hakkında/ About Journal
Kalite ve Strateji Yönetimi Dergisi Trakya Üniversitesi Kalite ve Strateji Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde yılda iki defa (Ocak-Temmuz) yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Yayımlanan makaleler için yazar/yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmez.

Journal of Quality and Strategy Management is an international refereed journal published biannually (January-July) within the body of Trakya University Quality and Strategy Development, Application and Research Center. No fee is charged from the author/authors for the publication process.